CBRE HUURDERSPLATFORM

Onafhankelijke vereniging van cbre huurwoning complexen

Welkom op de website van CBRE Huurdersplatform

Het CBRE Huurdersplatform (het platform) is een vereniging opgericht voor huurders van woningen van CBRE Investment Management (CBRE I M). Het platform is een onafhankelijke vereniging en staat los van CBRE I M een professioneel beleggingsbedrijf, werkzaam in onder andere woningvastgoed. De eigenaar vindt het belangrijk dat haar bewoners prettig wonen en wil daarom via het platform goede contacten met de huurdersorganisaties (HO) onderhouden.

In het platform zijn alle HO (commissies of verenigingen) van de huurders van woningen die lid zijn van het platform verenigd. Het doel van het platform is het behartigen van belangen van huurders van woningen van de Nederlandse CBRE I M B.V. c.q. CBRE Dutch Residential Fund en met haar gelieerde rechtspersonen en het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging in het bijzonder.

Per wooncomplex worden de huurdersbelangen behartigd door lokale HO. Het platform houdt zich bezig met de gezamenlijke belangen van de lokale HO. 

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen het bestuur van het platform en de directie van de Nederlandse CBRE I M B.V. In dit overleg worden alle onderwerpen besproken die vallen onder de “Overlegwet Huurder-Verhuurder en die huurders betreffen.

Complex Het Platform Utrecht


De aandachtsgebieden en (wettelijke) ontwikkelingen met een meer algemeen karakter komen aan bod op de twee jaarlijkse Algemene Vergaderingen (AV). Deze AV zijn alleen toegankelijk voor de besturen van de bij het platform aangesloten HO. Ook worden tijdens deze vergaderingen ervaringen uitgewisseld tussen de HO en kunnen thema’s besproken worden die zij inbrengen. Onderwerpen op complex niveau worden door de HO besproken met de vastgoedmanagers (beheerders). De individuele HO hebben namelijk de zorg voor hun eigen wooncomplex.

Via deze website wordt relevante informatie van het platform met haar leden en andere belangstellenden gedeeld, ook is er een besloten deel, alleen toegankelijk via inloggen voor leden van het platform met voor hen vertrouwelijke informatie.