Doel

Samen doel bereiken

CBRE Huurdersplatform behartigt de belangen van de huurders van de woningen van CBRE Investment Management in het algemeen en van alle leden (huurdersorganisaties) in het bijzonder.

Het doel is vastgelegd in de Statuten.

In een Allonge als aanvulling op de Overlegovereenkomst (Overlegwet) zijn de bevoegdheden overeengekomen.

Complex Terwijde
Utrecht