Het belang van lidmaatschap.

Hoe meer huurdersorganisaties lid zijn van het platform, des te beter kan het platform namens de huurdersorganisaties optreden en hun belangen behartigen.

Ook CBRE I M onderkent het belang van een groot en sterk platform, mede, omdat zij dan meer bewoners kunnen ‘bereiken’ met relevante informatie ‘over en weer’.

Rhapsody Amsterdam

In de Wet op het overleg huurders-verhuurder zijn de rechten van huurdersorganisaties én de regels voor dit overleg vastgelegd. Op tal van punten hebben de organisaties op grond van deze wet advies- of instemmingsrecht. Het zijn dus zeker geen vrijblijvende gesprekken en veel huurdersorganisaties hebben in het verleden resultaten bereikt.

Een lidmaatschap brengt bovendien ook andere voordelen, onder andere:

  • Via de Algemene Vergaderingen worden ideeën en ervaringen onderling uitgewisseld, daar kan u dus uw voordeel mee doen (bij een deel van de vergadering is de directie van CBRE I M aanwezig voor een directe dialoog met de leden).
  • In het verleden hebben de leden de servicekosten van de complexen aanzienlijk kunnen verlagen door deze uitwisselingen.
  • Het afstemmen van diverse regelingen/afspraken met de vastgoedmanagers (beheerders), in de praktijk blijkt dat hier wel eens verschillen voorkomen en dat er geen uniformiteit is.
  • Via het lidmaatschap wordt u geïnformeerd dat er binnen CBRE I M een regeling bestaat voor vergoeding van de kosten van uw huurdersorganisatie, bestaande uit een bedrag per voordeur per jaar.
  • Op de Algemene Vergaderingen worden regelmatig diverse sprekers uitgenodigd om voordrachten te houden over voor huurders interessante onderwerpen.
  • Ook worden vastgoedmanagers uitgenodigd om uitleg te geven over hun operationele werkzaamheid en hun visie op de toekomst, het platform wordt bij nieuwe ontwikkelingen van hen vaak het eerste klankbord.