Regeling reiskosten

Elke HO die lid is van het platform kan voor twee personen die aanwezig zijn op de Algemene Vergadering reiskosten declareren bij de penningmeester van CBRE Huurdersplatform. De reiskosten worden gemaximeerd op basis OV 2e klas of een autovergoeding incl. parkeerkosten op basis van de huidige belastingvrije kilometer-vergoeding van € 0,21 en met ingang van 1 januari 2024 van € 0.22.

Bij autovervoer wel het verzoek om zoveel mogelijk te carpoolen.