Regeling reiskosten

Elk lid van het platform kan voor twee personen die aanwezig zijn op de Algemene Vergadering reiskosten declareren bij de penningmeester van CBRE Huurdersplatform. De reiskosten worden gemaximeerd op basis van OV 2e klas of een autovergoeding incl. parkeerkosten op basis van de maximale onbelaste vergoeding per kilometer, momenteel € 0,19.

Bij autovervoer wel het verzoek om zoveel mogelijk te carpoolen.