Algemene Vergaderingen:

Er worden jaarlijks twee Algemene Vergaderingen gehouden, in het voorjaar en in het najaar.

Deze worden vooralsnog gehouden in:

NH Hotels Utrecht
Jaarbeursplein 24
3521 AR Utrecht

Bestuursvergaderingen en overleg met de directie van CBRE Global Investors:
Het bestuur komt minimaal 6 x per jaar bijeen en het overleg met de directie van CBRE Global Investors vindt 3 tot 5 x per jaar plaats.

Tijdens de Corona crises worden bovengenoemde vergaderingen digitaal gehouden via TEAMS MS.