Overlegwet

Wet op het overleg huurders verhuurder, ook wel genoemd De Overlegwet of De Overlegovereenkomst.

Deze wet geeft aan huurdersorganisaties een aantal formele rechten en aan de verhuurder diverse verplichtingen. In deze wet is onder andere opgenomen:

Rechten van huurdersorganisaties:

  • Informatie van, overleg met, advies aan, en instemming met de verhuurder
  • Over diverse onderwerpen, zoals aan- en verkoopbeleid, renovaties, het servicekostenpakket en huurprijzenbeleid

Verplichtingen voor de verhuurder:

  • Overleg met de huurdersorganisatie
  • De ondersteuning van huurdersorganisatie door een (externe) deskundige te financieren
  • Minimaal drie cursusdagen per jaar voor bestuursleden van de huurdersorganisatie te financieren
  • Informatie over beleid

CBRE I M en het platform zijn als aanvulling op deze wet een clausule overeengekomen getiteld: “Allonge op de overlegovereenkomst”.

Hierin zijn de diverse bevoegdheden: informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en instemmingsrecht gedefinieerd en voor het platform en huurdersorganisaties (vereniging of bewonerscommissie) afzonderlijk vastgelegd.

Complex Houtwerf
Nieuwegein