Algemene Vergaderingen:

Er worden jaarlijks twee Algemene Vergaderingen gehouden, in het voorjaar en in het najaar.

Deze worden vooralsnog gehouden in:

WTC Utrecht
Stadsplateau 2
3521 AZ Utrecht
Nederland

Bestuursvergaderingen van het platform en overleg met de directie van CBRE I M:
Het bestuur komt minimaal 6 x per jaar bijeen en het overleg met CBRE I M vindt 3 tot 5 x per jaar plaats.

Ook kunnen de vergaderingen, indien nodig, digitaal gehouden worden via TEAMS MS.