Disclaimer:
CBRE Huurdersplatform besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website zijn geplaatst. Het zou
mogelijk kunnen zijn dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Ook aanvaardt het CBRE Huurdersplatform geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden op deze
website.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de CBRE Huurdersplatform website berusten bij CBRE Huurdersplatform. Het is niet toegestaan
zonder toestemming van het CBRE Huurdersplatform de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor
persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Verwijzingen of hyperlinks naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruikers van de website van CBRE Huurdersplatform.
CBRE Huurdersplatform is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte informatie.

CBRE Huurdersplatform behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten
die op een webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.